Pikaçhu harika şimşekleri ile günü kurtardı fakat ürettiği yüksek elektrik sebebiyle yorgun düştü
ve kaderi ise Ash'ın ellerin'de Ash Pikaçhu'yu kurtarabilecek mi?